Showing all 3 results

Quạt Ly tâm, Quạt Đồng trục dùng để Hút Khói Bếp Nướng, bếp Nấu Ăn Nhà Hàng, Quán Ăn, Bếp Nấu khu Công Nghiệp