Hiển thị tất cả 13 kết quả

Bếp Nướng Âm Bàn có hệ thống hút khói hoặc có quạt con sên loại nhỏ cho từng bếp

-19%
850,000 
-3%
-34%
4,300,000 
-12%

Bếp Nướng

Bếp Nướng Âm Bàn Hút Khói Dưới

1,850,000 
-15%
2,000,000 
-9%

Bếp Nướng

Bếp Nướng Âm Bàn Hút Âm

1,370,000 
-24%

Bếp Nướng Âm Bàn Hút Khói Âm Bàn

Bếp Nướng Than Hoa Hút Âm

1,370,000