Hiển thị tất cả 8 kết quả

Bếp Nướng Âm Bàn có hệ thống hút khói hoặc có quạt con sên loại nhỏ cho từng bếp

-8%
6,000,000 
-12%

Bếp Nướng

Bếp Nướng Âm Bàn Hút Khói Dưới

1,850,000 
-15%
2,000,000 
-3%

Bếp Nướng

Bếp Nướng Âm Bàn Hút Âm

1,450,000 
-19%

Bếp Nướng Âm Bàn Hút Khói Âm Bàn

Bếp Nướng Than Hoa Hút Âm

1,450,000