Showing all 16 results

Cung cấp các loại bếp lẩu nướng than hoa không khói nhà hàng, bếp nướng than hoa âm bàn, bếp nướng than hoa hút âm, bếp nướng than hoa ngoài trời

-12%
2,100,000  1,850,000 
-15%
2,350,000  2,000,000 
-10%

Bếp Nướng

Bếp Nướng Than Hoa Ngoài Trời

2,000,000  1,800,000 
-6%
850,000  800,000 
-3%
1,500,000  1,450,000 
-21%
1,200,000  950,000 
-22%

Bếp nướng than hoa không khói

Bếp nướng than hoa âm bàn có quạt thổi than

1,350,000  1,050,000 
-19%

Bếp Nướng Âm Bàn Hút Khói Âm Bàn

Bếp Nướng Than Hoa Hút Âm

1,800,000  1,450,000 
-31%
550,000  380,000 
-17%
1,200,000  1,000,000 
-13%

Bếp nướng than hoa không khói

Vỉ gang chống dính bếp nướng than hoa

320,000  280,000 
-14%
350,000  300,000