bếp từ tròn nhà hàng | bếp điện từ nấu lẩu chuyên dùng cho nhà hàng

1,100,000  1,000,000