bếp lẩu điện | bếp lẩu từ | bếp lẩu nhà hàng | bếp chuyên lẩu nhà hàng

Cấu Tạo Bếp Lẩu Điện Âm Bàn

I: Bếp Từ Nấu Lẩu Hình Vuông

  • Bếp Từ IH hoặc SinPo
  • Hiện nay có 2 loại công suất chủ yếu là 2000W hoặc 3000W
  • cả 2 bếp này đều phục vụ cho 4,5,6,7,8 người dùng
  • Điều Quan trọng là Xoong nấu lẩu

II: Xoong ( nồi ) nấu lẩu

III: Khung Chứa bếp Từ đặt âm bàn

có 3 cách đặt bếp từ: đặt ngay trên mặt bàn

đặt mặt bếp từ bằng so với mặt bàn

đặt bếp từ sao cho mặt bếp từ thấp hơn so với mặt bàn: để làm cách này có 2 loại khung hiện nay