ống nhôm nhún d150 | ống dẫn gió phi 150 | ống gió mềm bằng nhôm nhún

450,000  420,000