Thi Công Lắp Đặt Hệ Thống Hút Khói Bếp Nướng Không Khói Âm Bàn

Thi Công Lắp Đặt Hệ Thống Hút Khói Bếp Nướng Không Khói Bếp Nướng Âm Bàn Hút Khói Dương

  1. Đường Ống dẫn Khói, Mùi
  2. Quạt Hút Khói Ly tâm
  3. Ống Giảm Ồn
  4. Hộp Bọc Quạt
  5. Trục Hút Khói