Tủ Nấu Cơm Công Nghiệp chuyên dùng cho nhà hàng, Khu Công Nghiệp