Chân Bàn Thùng Phuy

Chân Bàn Thùng Phuy

Đường Kính: 57cm,

Chiều Cao: 72cm

Dày: 1mm

Chất Liệu: Sắt,

Bảo Hành 12 Tháng

Lưu ý; kích thước chân bàn có thể đặt theo yêu cầu của quý khách.