Hút Mùi Bếp Nấu Nhà Hàng

Cấu Tạo Hệ Thống Hút Khói Nhà Bếp Nhà Hàng, Quán Ăn

  1. Chụp, Tum Hút Mùi Bếp Nấu
  2. Hệ Thống Đường Ống Dẫn Mùi
  3. Ống Giảm Ồn
  4. Quạt Hút Khói, Mùi (Hộp Bọc Quạt nếu cần)