Khung Bếp từ âm bàn tròn, Giá đỡ bếp từ đơn hình tròn có nắp đậy chất liệu inox