Thi Công Hệ Thống Hút Khói Bếp Nướng Than Hoa Hút Khói Âm

Thi Công Hệ thống Hút Khói Bếp Nướng Than Hoa Âm Bàn Hút Khói Dưới

  1. Đường Ống dẫn Khói, Mùi
  2. Quạt Hút Khói Ly tâm
  3. Ống Giảm Ồn
  4. Hộp Bọc Quạt